Månedens Pizza

Elg pizza

Marinert elg kjøtt, stein sopp, kapers og Provolone ost
Stor               230 kr.

Medium              170 kr.